Ska Peristera kanske få svensk flagg?

I flera år nu har det gjorts olika försök att få Sverige att erkänna Master of Yachts (en skepparutbildning för ”mindre” båtar, som idag gäller i 25 länder, men inte Sverige) som behörighet för yrkesmässig trafik med tex segelbåtar. Redan idag gäller Master of Yachts ombord på svenska sk traditionsfartyg, dvs oftast segelskutor som bedriver utbildning, man bara för just de båtarna. Vill man långsegla en vanlig svenskflaggad båt yrkesmässigt och följa reglerna, måste man plugga till åtminstone Fartygsbefäl klass 3, dvs i det närmaste en hel sjökaptensutbildning. För min del känns det inte aktuellt att sitta på skolbänken några år och plugga laststabilitet, rederiorganisation och annat som jag aldrig kommer att komma i kontakt med, medan min verksamhet kostar pengar och faller i glömska. Jag har ju redan en utbildning som berättigar mig att vara skeppare ombord på båtar (med rätt flagga) upp till 200 bruttoton i yrkesmässig trafik, över jordens alla hav (Master of Yachts Unlimited, som enda kvinna i Sverige vad jag vet) och åtminstone 20000 sjömil praktik.
Så jag ringde Transportstyrelsen, berättade hela historien om min verksamhet, mina planer, och att jag gärna skulle vilja genomföra detta med en svenskflaggad båt. Kunde jag kanske få dispens?
Nej, någon dispens kunde jag tyvärr inte få. Som sagt, ärendet har varit uppe ett antal gånger förut, senast för ett par år sedan då regeringen kontaktade Transportstyrelsen och ville ha svar på några frågor, och efter det tystnad. Från regeringens håll gjordes det dock klart att Transportstyrelsen inte hade mandat att utfärda dispenser.
Efter ett långt samtal förstod jag till slut varför MoY troligen aldrig kommer att gälla i Sverige. Det handlar helt enkelt om att det är en mycket mer omfattande operation än jag kunde föreställa mig. Behörigheten skulle inte gälla för alla fartyg, naturligtvis inte för stora last- och passagerarfartyg, utan först skulle man behöva börja med att definiera vilka båtar som skulle avses. När det väl var avklarat måste skeppsregistret göras om för att där skulle då införas en ny klass. Och då skulle ett antal båtar behöva klassas om. Och sen är det ett antal publikationer som skulle behöva ändras för att det nu finns en ny klass båtar som måste behandlas.
Jag ser nollorna föröka sig framför mina ögon.
Och jag drar mig tillbaka till soffan för att spinna nya planer.