Enkät om kvinnors båtliv! Vill du delta?

Om du har lust att svara på min enkät blir jag både glad och tacksam. Vill du dessutom dela/sprida den vidare blir jag ännu mer glad och tacksam. Jag skulle ha jättestor nytta av dina svar. Enkäten finns här: