Hur mycket är lagom?

Läser Lasse Hässlers böcker om hans senaste världsomsegling, om allt underhåll och alla uppgraderingar som han gör på Jennifer innan avfärd. Jag har börjat skriva ner vad jag vill göra på Peristera inför långseglingen och listan blir längre och längre. Allt från nya vant och stag till nån lösning för att ha tillgång till internet på båten. Än så länge har jag inte funderat över kostnaderna, så än finns inga begränsningar. Men det kommer en dag när jag måste väga olika inköp mot varandra. Jag minns det så väl från långseglingen jag gjorde med barnen: Hur skulle jag fördela tyngdpunkten mellan å ena sidan säkerhetsprylar som vi kanske aldrig skulle komma att utnyttja, å andra sidan bekvämlighet som vi skulle glädjas åt varje dag? Naturligtvis ska man inte snåla på säkerhetsutrustningen, men bekvämlighet, dvs att vara utvilad, äta gott, må bra, är också en form av säkerhet. Och i slutänden är den kanske viktigaste säkerhetsutrustningen en besättning som har tränat in bra rutiner och fattar vettiga beslut.