Havssegling eller kustnära?

När jag planerade långseglingsrutten var jag lite orolig att båten skulle vara nästintill tom under de långa överfarterna. Mitt intryck har varit att de flesta av mina deltagare vill se land när de seglar, en mindre del talar längtansfullt om fria horisonter. Men där hade jag fel. Av de som hittills anmält sitt intresse för att följa med – och specificerat vilken sträcka de helst vill segla – vill drygt hälften segla långa havsseglingar.