”Jag kände att vi hade en fin gemenskap där man vågade ta för sig. Du gav utrymme för oss att ta hand om seglingen själva i lagom nivå ,t ex att du sa vad som behövde göras och gick sedan ned. Då fick man tänka själv hur vi skulle gå till väga, väldigt lärorikt.” Anna