”Det bästa med dina kurser är ditt prestigelösa och enkla sätt att undervisa och svara på frågor och din inställning till hela arrangemanget. Det verkar som om alla problem går att lösa. Alla har trevligt och är på gott humör och gör så gott de kan och så får man mycket mat och väldigt god mat.” Marianne

”Jag tycker att du var(är) en fantastisk kursledare, som tog tillvara på allas kunskaper och önskemål. Du litade på oss, att vi skulle klara av det och fanns där bredvid när något kändes svårt eller osäkert. Ibland räcker det med att någon bara står bredvid för att man ska känna trygghet. Mycket bra. Sedan är du en tydlig person, med bestämda regler och en väldigt hjärtlig person. Passar så bra för detta jobb.” Carina