”Det bästa med kursen var att vi hann med så mycket och att vi lärde oss så mycket samtidigt som det kändes som att man var ute med kompisar. Perfekt balans mellan kurs och det sociala. Det var också så bra att det fanns en positiv förväntan och tilltro på att man skulle klara att göra nya saker, på något sätt blev i alla fall jag modigare än vad jag egentligen är.” Ulrika